Home » Haagwinde

haagwinde-2017-1

Van de voorzitter
90 Jaar AVN. We hebben het vorig jaar zo druk gehad dat we de viering van het 90-jarig bestaan van de AVN hebben moeten opschuiven naar zaterdag 22 april van dit jaar. Dat is misschien wel de beste demonstratie van het blijvende belang van onze vereniging ‘voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering van natuur en het stedelijk landschap’.
Madurodam en de uitbreidingsplannen
In september 2015 kondigt de directie van Madurodam aan ambitieuze uitbreidingsplannen te hebben in de richting van het achterliggende bos. Dit bos heeft een oppervlak van ca 4,5 hectare, behoort tot het beschermd stadsgezicht en maakt deel uit van de stedelijke groene hoofdstructuur. Veel Hagenaars zijn het er niet mee eens dit bos op te offeren, temeer omdat Madurodam twintig jaar geleden ook al in het groen heeft uitgebreid.
Beachcleaners verstoren feestmaaltijd
In januari bezorgden twee westerstormen een enorme hoeveelheid zeebanket op het strand van Scheveningen. De levende schelpen en zeesterren waren tafeltje dekje voor de vogels die daar in groten getale op af kwamen. Helaas was het eetfestijn van beperkte duur, want Stadsbeheer maakte schoon schip en ruimde de vloedlijn weer op.
“AVN, houd ons scherp !”
Ook in het negentigste jaar van de AVN hebben de vrijwillige bestuurders en portefeuillehouders van de vereniging niet stilgezeten. Vooral de ontwikkelingen rond de Scheveningse Bosjes hielden de gemoederen flink bezig. Maar ook elders waren er grote en kleine plannen die onze aandacht nodig hadden. Het jaarverslag telt maar liefst 43 projecten waar we in het afgelopen jaar druk mee waren.
Strandhuisjes tussen zandmotor en nieuwe duinen
De zandmotor voor de kust op de grens tussen de gemeenten Den Haag en Westland is daar in 2011 onder andere neergelegd met als doel te onderzoeken hoe de Nederlandse duinen door natuurlijke aanwas, het opstuiven van zand, hoger kunnen worden. Dat is hard nodig om de stijgende zeewaterspiegel te compenseren. Ook moest de Nederlandse kust wat speelser en minder recht worden. Ter plekke van de Zandmotor zie je inderdaad primaire duinvorming ontstaan.
Vogels tellen voor dag en dauw
De AVN heeft het initiatief genomen om de Scheveningse Bosjes, inclusief Waterpartij en Belvédère, te laten inventariseren op broedvogels. De gegevens die daar uitkomen, kunnen worden gebruikt als nulmeting voor de nieuwe planontwikkeling van het ‘Internationaal Park’.
Veel ‘laaghangend fruit’ in Rijswijk
De AVN is niet alleen gericht op Den Haag, ook de omstreken behoren tot het aandachtsgebied van onze vereniging. Eén van die omstreken is de gemeente Rijswijk. Sinds vorig jaar is Peter Hegi daar actief voor de AVN.
Hommels doen het goed in de stad
Ze vliegen al weer rond: hommels, de zwart-geel gestreepte knuffelbeertjes onder de insecten. Bijzonder gewaardeerd door fruittelers en ingezet in de kassen om tomaten, komkommers, aubergines, paprika’s en aardbeien te bestuiven. Maar zijn zij altijd zo ijverig en braaf?
De roek in de beklaagdenbank
Zwarte kraai, kauw, ekster; wie kent ze niet? Ze behoren tot de kraaiachtigen, die steeds meer de stad gaan bevolken. Minder bekend is de roek, maar juist deze soort is nu ‘hot news’. Waarom?
Het krentenboompje, Amelanchier lamarckii
Na de laatste ijstijd zagen maar weinig boomsoorten uit zichzelf kans om naar noordelijke gebieden terug te keren. Dat is de reden waarom ook ons land weinig echte inheemsen kent. Het krentenboompje is een van de exoten die we hebben geïmporteerd om het soortenbestand aan te vullen.
Bestuurszaken
Interim-voorzitterschap Lezing en Film Hartelijk dank voor uw extra bijdragen