Home » Groen Duinoord

Groen Duinoord

Bewoners op de bres voor Groen Duinoord

In de wijk Duinoord (rondom Sweelinckplein) is een bewonersgroep onder begeleiding van een AVN-portefeuillehouder aan de slag met een aantal groene projecten.

Doel
De werkgroep stelt zich het optimaliseren van de leefbaarheid voor mens, dier en plant in de wijk Duinoord ten doel. De werkgroep wil dit doel realiseren door het organiseren van projectmatige activiteiten op het gebied van “het groen”. De bewoners van Duinoord worden daarbij actief betrokken.
Waar nodig wordt grensoverschrijdend (samen)gewerkt.
De werkgroep maakt zich vooral sterk voor:

  • Het behoud van groen (zowel traditioneel- als ecologisch) in parken, straten, watergangen, enz.;
  • Uitbreiding van het groen waar dat mogelijk is;
  • Kwaliteitsverbetering van het groen voor leefgebieden van in het wild levende dieren (vogels, zoogdieren, insecten waaronder vlinders) in zowel openbare als particuliere terreinen.
  • Versterking van ecologische verbindingen
  • Het stimuleren van het welbevinden van de wijkbewoners (bijvoorbeeld door het uitzetten van een groene, natuurlijke wandelroute met bankjes of het zoeken naar mogelijkheden voor de jeugd).

Groen in plaats van Graffity
Sinds kort is er ook voor de bewoners van Duinoord een mogelijkheid om regelmatig graffiti te laten verwijderen van muren en gevels. Hiervoor moet men zich wel abonneren. Afhankelijk van de grootte van uw muur betaalt u dan een bedrag tot wel 160 euro per jaar. De werkgroep “Groen Duinoord” vindt dat dit ook anders kan. De gevel of muur zou ook begroeid kunnen worden met mooie klimplanten.
Lees verder

Boeiende bomen in Duinoord
Portefeuillehouder Jaap van Loenen beschreef onlangs een bomenwandeling langs de groene grens van de wijken Duinoord en Sorgvliet. De AVN maakte er een brochure van die u binnenkort kunt downloaden.

Solitaire Bijen op het Sweelickplein
In de zomer van 2010 is de werkgroep ‘Groen Duinoord’ een zoektocht gestart naar solitaire inheemse bijen. In tegenstelling tot de honingbij, die in groepen van enkele duizenden bij elkaar leeft, zwermt de solitaire bij als lonesome cowboy van bloem naar bloem op zoek naar stuifmeel en nectar.
Solitaire bijen zijn een goede graadmeter voor de biodiversiteit in de stad. De zoektocht naar deze bijensoorten wordt gedaan met behulp van zogenaamde bijenhotels. Dat zijn boomstamschijven met gaten van verschillende maatvoering waarin de bijen hun nest kunnen maken.
Aan deze zoektocht werkten ca 25 wijkbewoners mee. Zij adopteerden een bijenhotel in hun tuin of balkon, Volgend jaar (2012) krijgt het project een vervolg