Home » 7 april 2022 – Reactie op de Nota openbare ruimte tbv van vergadering Alg Raadscommissie Leefomgeving

7 april 2022 – Reactie op de Nota openbare ruimte tbv van vergadering Alg Raadscommissie Leefomgeving

De AVN heeft met instemming de Kadernota Openbare Ruimte gelezen. Dit betreft in het bijzonder de aandacht voor natuur en behoud en uitbreiding van groen. Toch vraagt de AVN de gemeente nog om verdere aanscherping ervan. En vooral ook opname in de Omgevingsvisie, zodat duidelijke regels kunnen worden vastgelegd in het Omgevingsplan.