Home » mei 2020 – AVN voorstellen voor landschapspark Madestein

mei 2020 – AVN voorstellen voor landschapspark Madestein

Het plan gaat over het zuidwestelijk gelegen deel van het Recreatiegebied Madestein. Dit recreatiegebied is eind jaren ‘60 ontwikkeld op de grens van de woonwijk Kraaijenstein (Loosduinen) en het kassengebied rondom de gemeentegrens van Den Haag en Westland, in twee polders, de Oostmadepolder en de voormalige Zwarte polder. Langs de Lozerlaan werd het gebied ingericht met een wijk en buurtfunctie. In het meer zuidwestelijk gelegen deel kwamen recreatievoorzieningen. Bezoekers komen tot nu toe hoofdzakelijk uit Loosduinen en Monster. Er zijn zeer veel woningbouwontwikkelingen in Den Haag en Westland.