Home » 4 januari 2022 – Bufferzones om natuur en groen Den Haag en Westland

4 januari 2022 – Bufferzones om natuur en groen Den Haag en Westland

Recent tekenden de gemeente Den Haag en Dunea (NPHD) een samenwerkingsovereenkomst over het inrichten van buffergebieden in en rondom Solleveld en Meijendel om kwetsbare natuur en drinkwatergebieden te beschermen. Als Algemene Vereniging voor Natuurbescherming juichen we dit toe. Voor Den Haag stellen wij voor niet alleen buffergebieden te handhaven of in te richten naast de natuurgebieden, maar ook rond de bestaande Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Hier (muren van) hoogbouw mijden. In Gemeente Westland bestaan veel bouwplannen vlak naast het Natura 2000 gebied Solleveld. Op de plekken waar juist een unieke en laatste kans is om buffergebieden in te richten. Dat is ongewenst.