Home » 9 februari 2022 – Inspraakreactie op het projectdocument Dreven Gaarden Zichten

9 februari 2022 – Inspraakreactie op het projectdocument Dreven Gaarden Zichten

Bij de verdichtingsopgave in Zuidwest Den Haag benadrukt AVN het belang van het behoud van de groenblauwe structuur en deze als basis te nemen voor de toekomstige inrichting. Houdt het oppervlak groen en water daadwerkelijk in stand. En doe dit met speciale aandacht voor natuurwaarden. Er is grote behoefte aan natuurlijk groen! Dat bleek uit het nog lopende participatieproces. Luistert de gemeente wel goed naar de bevolking Het is daarom voor ons onbegrijpelijk dat nu al het Projectdocument op de agenda staat. Het is cruciaal dat er niet straks afspraken liggen met projectontwikkelaars, ten koste van groen en natuur, waar niet op kan worden teruggekomen. Moet daarom niet eerst de Structuurvisie vastgesteld worden met daarin de ruimtelijke voorwaarden voor de bouwplannen De participatie richt zich op deze visie en hierop kunnen straks zienswijzen worden ingediend. En we hebben ook nog geen MER gezien waarin gevolgen voor natuur en milieu en alternatieven zijn uitgezocht. Die moet en er zijn voordat het besluit letterlijk en figuurlijk in beton wordt gegoten Wij spreken nadrukkelijk onze zorgen uit over De Ecologische verbindingszone langs de sportvelden Escamp: houd hem waar hij is. Tegen het verdwijnen ervan nam de gemeenteraad recentelijk een motie aan. Waar blijft hij dan als hij het plangebied uitgedrukt wordt richting sportvelden Uit stadsgesprekken blijkt dat die verre van groen worden her ingericht. Als u dan tòch compenseert reserveer dan tenminste evenveel oppervlak voor een zone van minstens dezelfde ecologische kwaliteit. Groen op parkeerdaken in halfopen bouwblokken is niet volwaardig. Maak op zijn minst een plan dat er de kwaliteit van natuur en groen verbetert. De huidige groenstroken met bomen en groenblijvende heesters hebben hoge ecologische waarde.