Home » 8 februari 2024 – Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Dreven 1

8 februari 2024 – Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Dreven 1

Er is in het antwoord van de gemeente niet ingegaan op de mogelijkheden die we aangaven om zoveel mogelijk aaneengesloten groen te behouden. Verbindingen zijn cruciaal voor de natuur. Daarbij denken we aan icoonsoort de egel, die van het ene gebied naar het andere moet kunnen
komen. Door de plaatsing van de nieuwe gebouwen in dit plan vormen deze juist barrières. Daarom gaan we in deze zienswijze verder in op de hoofdpunten uit onze eerdere reactie.

Samenvattend stelt de AVN voor om zo veel mogelijk groen te behouden, en dit zo goed mogelijk te verbinden, tbv de natuur:

  • Ga uit van de groenstructuur, van de bomen en struiken die er zijn
  • Maak openingen in de bebouwing en richt die op het groen
  • Laat dit groen doorlopen tussen de gebouwen en in de binnentuinen
  • Maak groene binnentuinen, als het niet anders kan op het dak van een garage.
  • Beperk in het groen het oppervlak verharding en bouwwerken geen gebouwen zijnde

 

En leg dit bovenstaande vast in de planregels.