Home » 8 december 2022 – Achtertuinen vogelvrij door misplaatste bezuiniging – inspraak voor de commissie leefomgeving

8 december 2022 – Achtertuinen vogelvrij door misplaatste bezuiniging – inspraak voor de commissie leefomgeving

Bomen zijn belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. En, zoals staat in het coalitieakkoord: “Mensen wonen, werken en verblijven graag in een groene omgeving. Zeker bomen hebben belangrijke waarde voor mensen in hun woonomgeving. Door klimaatverandering krijgt de stad steeds vaker te maken met hitte, wateroverlast en ander extreem weer. Meer bomen en groen bieden verkoeling op warme dagen en zorgen voor minder wateroverlast. Daarnaast levert een groene stad ook directe gezondheidswinst op en kunnen we de biodiversiteit in onze stad verbeteren.” Als AVN kunnen we dat niet mooier zeggen. Helaas is daarmee in strijd wat verderop in het akkoord staat: het afschaffen van de kapvergunning in achtertuinen. Dat zou 150.000 € per jaar op leveren. Op een begroting van 3110 miljoen! Een druppel op een gloeiende plaat. Goedkoop is duurkoop. De AVN meent dat vergunningen wel degelijk nodig zijn om de kap van waardevolle bomen te voorkomen. Het komt veel te vaak voor dat een nieuwe eigenaar alle bomen van zijn voorganger wil kappen. Maar bomen leven nu eenmaal langer dan mensen. Juist volwassen bomen dragen het meest bij aan het voorkomen van klimaatverandering en bieden de andere voordelen die hierboven worden genoemd! Of ze nou in achter tuinen staan, of voor tuinen, o f zijtuinen. Het lijkt misschien niet zo, maar het aanvragen van een kapvergunning is wel degelijk een psychologische rem. Wie geen kans maakt op een vergunning, bijvoorbeeld omdat zijn of haar boom groot, oud of bijzonder is, of de tuin groot genoeg, die vraagt geen kapvergunning aan. Maar kan met deze misplaatste bezuiniging voortaan onbegrensd kappen. De verplichte kapvergunning is een belangrijke stok achter de deur! Daarnaast geldt dan de herplantplicht.

Naast deze inspraakreactie van 8 december heeft de AVN ook een brief brief gestuurd aan de fracties en de wethouder over dit onderwerp.