Home » 7 juni 2022 – Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Kust Westland

7 juni 2022 – Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Kust Westland

Het Westlandse deel van de Zandmotor tussen Molenslag en Watertorens lag ligt grotendeels in de natuurstrand zone. De nadruk ligt op natuurontwikkeling en extensieve strandrecreatie. De strandbezoeker komt hier voor de rust, ruimte en natuur. Er zijn geen voorzieningen. Het Natura 2000 gebied Solleveld is het deel tussen Schelpenpad en Watertoren gedurende de broedseizoen (1 maart tot 1 september) gesloten. Om de vogels op de Zandmotor tussen de strandopgangen Schelpenpad en Watertoren niet te verstoren stelt de AVN voor het aansluitende deel van de Zandmotor te sluiten voor alle vormen van recreatie (ook kitesurfers op de binnen wateren) en tussen strandopgang Molenslag en Schelpenpad tijdens het broedseizoen te verplichten om honden aan de lijn te houden. Daarnaast wordt op de ‘binnenwateren ’ van de Zandmotor jaarrond gekitesurft. Dit is zeer verstorend voor kust vogels. Hier stellen we ook voor dat dit beperkt wordt tot een zone met een activiteitenstrand.