Home » 7 januari 2024 – Brief aan gemeente Zoetermeer met oproep tot extra natuurbescherming in Omgevingsplan

7 januari 2024 – Brief aan gemeente Zoetermeer met oproep tot extra natuurbescherming in Omgevingsplan

De gemeente Zoetermeer heeft de laatste decennia een aantal bijzonder mooie en door de bevolking enorm gewaardeerde natuurgebieden gecreëerd. Deze worden continu verbeterd en daarmee nog waardevoller. Daarnaast heeft de gemeente, net als alle andere gemeenten, een enorme woningbouwopgave. Die woningen moeten ergens komen te staan, dat begrijpen wij. Maar om de gemeente groen en daarmee voor mens en dier gezond en aantrekkelijk te houden roepen wij u op om bij het creëren van het gemeentelijk Omgevingsplan in het kader van de nieuwe Omgevingswet daarin extra natuurbeschermende maatregelen vast te leggen. Zo bepleiten wij te voorzien in betere zoneringen dan nu in de bestaande afzonderlijke bestemmingsplannen. Wij vinden het daarbij essentieel dat er rond de groene, natuurbestemde gebieden bufferzones worden aangehouden van minimaal 250 meter.

Daarbinnen zou geen nieuwe bebouwing mogen komen en moet bijvoorbeeld het geluid- en lichtniveau worden beperkt, om verstoring van het ernaast liggende natuurgebied te verhinderen. Dus bijvoorbeeld geen padelbanen daar kort tegenaan. En waar u wel bouw wilt toestaan dan uitsluitend om zo te zeggen natuur-inclusief, dus zodanig dat er geen enkele hinder kan ontstaan in het nabije natuurgebied en bouwwerken in die omgeving laag worden gehouden en zo mogelijk voorzien van groene daken