Home » 7 februari 2024 – Zienswijze van Stichting Duinbehoud en AVN over het conserverend bestemmingsplan strand den haag

7 februari 2024 – Zienswijze van Stichting Duinbehoud en AVN over het conserverend bestemmingsplan strand den haag

Het gebied waar de, in 2025 aflopende, pilot voor strandhuisjes, plaatsvindt is onterecht uit dit BP gehouden.

Ondanks het feit dat het overgrote deel van het Strand behoort tot het Natuur Netwerk Nederland en dat het achterliggende duingebied voor een belangrijk deel Natura 2000-gebied is, is de bestemming van het gehele Strand ‘strand-recreatie’. Wij zouden dit gewijzigd willen zien in ‘natuurecologische verbindingszone’.

De overgang van bestemming Natuur- Duinen naar Recreatie- Strand ten noorden van Kijkduin is abrupt en lijkt niet ingegeven door het voorkomen van het habitat ‘Primaire duinen’ die vanuit hun belang voor een natuurlijke ontwikkeling van de kustlijn bescherming verdienen.