Home » 7 februari 2024 – Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan zichten 2, 3 en 7

7 februari 2024 – Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan zichten 2, 3 en 7

Onze grootste zorg was en is de noodzaak van een functionele ecologische zone voordat wordt gebouwd.


De ecologische verbindingszone loopt door de sportvelden in Escamp, ingeklemd tussen de Dedemsvaartweg en de wijk Zichten. Zij maakt deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. De Haagse Nota Stadsnatuur definieert ecologische verbindingen als zijnde: “robuuste, vitale groenblauwe structuren zijn met grote, aaneengesloten, diverse en bloemrijke natuurvriendelijke oevers, weides en struweel die zorgen voor robuuste populaties van wilde bijen, dagvlinders, sprinkhanen, kleine zoogdieren vissen en amfibieën”. Bovendien moeten volgens de nota de verbindingen minimaal 20, maar liever 50 meter breed zijn of meer.