Home » 7 februari 2024 – Reactie AVN & Stichting Duinbehoud op aanvraag 5 padelbanen binnen Bosjes van Pex

7 februari 2024 – Reactie AVN & Stichting Duinbehoud op aanvraag 5 padelbanen binnen Bosjes van Pex

Padelbanen rijzen in Den Haag als paddenstoelen uit de grond. Vele daarvan worden geprojecteerd nabij Natura 2000-gebieden, groengebieden of ecologische verbindingszones. Wij zijn met name bezorgd over de excessieve toename van de geluidsoverlast en de verstoring van natuur.

 

Maar ook over de specifieke effecten op vleermuizen (lichtverstoring) en op vogels die zich te pletter vliegen tegen de transparante wanden, die horen bij de padelbanen.


Naast de Bosje van Pex ligt op 100 meter het Natura 2000 gebied Wapendal: een oud binnenduingebied met bijzondere habitats. In de Bosjes van Pex heeŌ het waardevolle binnenduinbos al grotendeels het veld moeten ruimen. Ondanks dat is het nog steeds een leefgebied voor  kenmerkende soorten: de eekhoorn, bosuilen en de houtsnip; ook zijn er een 5-tal verschillende soorten vleermuizen geregistreerd. Alle soorten vleermuizen in Nederland zijn aangewezen als beschermde diersoort volgens de Wet Natuurbescherming en mogen niet worden gevangen
of gedood. Verder mogen ze ook niet worden verontrust, wat wil zeggen dat het verboden is ze in hun schuilplaats te storen.