Home » 4 september 2023 – bezwaar omgevingsvergunning uitbreiding Madurodam

4 september 2023 – bezwaar omgevingsvergunning uitbreiding Madurodam

Volgens de verleende omgevingsvergunning (kenmerk: 202218398) worden voor de uitbreiding van Madurodam in het uitbreidingsgebied 227 bomen gekapt, wordt een ecowal aangelegd, wordt het hele uitbreidingsgebied aan de zijde van Madurodam ontgraven tot op de ecowal, en worden 22 bomen verplant, naar het deel tussen ecowal en olifantenpad. In het besluit is ook een voorstel voor compensatie opgenomen, op het talud van het Hubertusduin. De voorgestelde ecowal blijkt een “scherm” waar achter Madurodam direct wil afgraven. Het idee van de ecowal zoals door omwonenden destijds voorgesteld was een natuurlijke, robuuste, grens die voorkomt dat Madurodam bij verdere toekomstige werkzaamheden het overgebleven bos aantast. Samenvattend tekent de AVN bezwaar aan tegen dit besluit op de volgende punten: 1,2. de onderbouwing, 3. het gebruik van exoten naast de ecowal en in het compensatiebos, 4. de kap van bomen tussen ecowal en olifantenpad, 5. het grote aantal bomen dat daar wordt geplant/herplant, 6. de wijze waarop voor de kap wordt gecompenseerd. De AVN doet voorstellen voor aanvullende compensatie. De AVN doet ook een voorstel voor gefaseerde kap /ontgraving met behoud van een deel van de bestaande bomen/ het bos. Gefaseerd afhankelijk van de noodzaak tot kap voor de bouw van paviljoens met natuurlijke begroeiing op het dak. Madurodam schrijft namelijk deze paviljoens pas ‘op termijn’ te gaan bouwen. Naar onze mening zou het afzien van de kap en ontgraving door Madurodam nog beter zijn, of uitstel daarvan, nu er kennelijk geen onmiddellijke noodzaak is voor de bouw van nieuwe paviljoens.