Home » 31 mei 2022 – AVN punten voor coalitieakkoord 2022

31 mei 2022 – AVN punten voor coalitieakkoord 2022

We hebben gelezen dat uw vijf partijen van start zijn gegaan met inhoudelijke gesprekken over het nieuwe stadsbestuur, met begeleiding van de heer Donner als formateur. Daarbij vinden wij het cruciaal dat niet alleen de setting van de gesprekken, de stadskwekerij, maar ook de inhoud, groen zal zijn. Daarom vragen wij u onderstaande bouwstenen in het coalitie akkoord op te nemen. Elke keer als bewoners wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de stad komt daar uit: natuur en groen. Zie de laatste stadskrant over de ‘proef themastemmen’ (3000 deelnemers uit vier wijken). Als voorbereiding op de omgevingsvisie hield de gemeente Den Haag een enquête over de toekomst. 87% vond dat er meer ruimte moet komen voor ‘groen en natuur in Den Haag, ook binnen loopafstand van mijn woning’. In eerdere enquêtes in Zuidwest gaven bewoners natuurlijk groen in de enquête de hoogste score. En ook in de Spoorzone koos 68% voor groen en natuur, als antwoord op de vraag waar extra ruimte voor moest komen. We hebben voor de verkiezingen de verschillende partijprogramma’s vergeleken op punten die van belang zijn voor natuur en groen.