Home » 31 januari 2024 – Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Ypenburg A12 Zone

31 januari 2024 – Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Ypenburg A12 Zone

De AVN dient deze zienswijze in uit zorg voor behoud en versterking van groen en natuur. Daarvoor zijn met name de ecologische verbindingen van belang. We gaan in op drie locaties daarvoor.