Home » 31 augustus 2023 – AVN over de kadernota openbare ruimte

31 augustus 2023 – AVN over de kadernota openbare ruimte

De kadernota openbare ruimte is een voorbeeld van zorgvuldig tot stand gekomen beleid. Goed voor groen en natuur. We citeren: groen tenzij, 5% meer oppervlak groen voor 2030, vasthouden aan de bestaande Stedelijke Groene Hoofdstructuur, bij (her)inrichting minimaal het bestaande aandeel groen in de openbare ruimte handhaven. Neem deze nota dus op in de omgevingsvisie! Zodat het goede beleid ook wordt vertaald in regels in het omgevingsplan. En dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat het College daar weer makkelijk van kan afwijken, omdat het niet staat op de Lijst voor Bindend Advies. We stuurden al eerder onze reactie op de nota, op 15 december 2022.