Home » 30 november 2023 – Inspreektekst voor de gemeenteraad over gebouw van Sociale zaken aan de Schenk

30 november 2023 – Inspreektekst voor de gemeenteraad over gebouw van Sociale zaken aan de Schenk

Hierbij enkele van de vele bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Vooropgesteld: we waarderen alle initiatieven om rond deze kolossale betonnen barrière hier en daar een groenstrook en wat bomen aan te leggen. En door het natuurinclusief bouwen krijgt die betonnen kolos hier en daar een plukje groen. Maar stopt u alstublieft met zogenaamd “greenwashing”, dus het mooier presenteren van de groene maatregelen dan ze zijn. Sterker nog, uw maatregelen over natuur zíjn er nog niet eens, ze worden met alle andere voorzieningen (Wijkberaad Bezuidenhout gaat daarop in) opgeschoven naar de toekomst. Hoe dan ook, als je aankondigt dat Soza een belangrijke bijdrage levert aan de vergroening en verduurzaming van de stad, dan schept dat enorme verplichtingen. En realistisch of niet, wij spreken u daar dan wel op aan. Bij deze een aanzet