Home » 30 november 2023 – Inspraaktekst voor de gemeenteraad over de structuurvisie zuidwest Den Haag

30 november 2023 – Inspraaktekst voor de gemeenteraad over de structuurvisie zuidwest Den Haag

In Zuidwest Den Haag is een groen blauwe structuur voorhanden die contact met de natuur kan verenigen met een verdichtingsopgave. Maar nu komt het bij uitwerkingen op aan deze ook natuurvriendelijk in te richten. We vragen speciale aandacht voor het natuurinclusief inrichten dat van onderaf moeten geschieden. Om de basiskwaliteit natuur te garanderen heeft de AVN in haar zienswijze op de ontwerpstructuurvisie voorgesteld de egel te kiezen als icoonsoort. In haar beantwoording van deze zienswijze stelt de gemeente dat zij dit een goede suggestie vindt. Daarom vraagt de AVN bij de uitwerking van de structuurvisie om specifieke aandacht voor enkele belangrijke punten: 1. Het behouden van de groennorm op 22m2 per huishouden, in plaats van de voorgestelde 16m2 per huishouden, is cruciaal voor een groen Zuidwest Den Haag. 2. De ecologische verbinding door de sportvelden Escamp in een integraal bestemmingsplan Bouwlust moet eerst worden vastgelegd en ontwikkeld voordat wordt overgegaan tot de bouw van bestemmingsplan Zichten 2 en 3. 3. Groen op verhoogde daktuinen in halfopen bouwblokken mag niet als volwaardig groen worden beschouwd. Als deze bouwblokken toch worden gebouwd, moet ervoor worden gezorgd dat de binnentuinen een groenbestemming krijgen en dat de bouwconstructie voldoende draagkracht biedt voor het laten groeien van bomen vanaf het begin van het plan en bouwproces. 4. Behoud het groen in nadere uitwerkingen. . Dit omvat ook het richten van openingen in de bebouwing langs groenstroken op het groen en het behoud van groen op maaiveldhoogte in de binnentuinen. Beperk verharding. 5. Tot slot: Wij vragen: evalueer jaarlijks de basiskwaliteit natuur in Zuidwest in een voortgangsrapportage Ik dank u voor uw aandacht