Home » 30 juni 2023 – Brief aan gemeenteraad Leidschendam-Voorburg over bestemmingsplan Noorthey

30 juni 2023 – Brief aan gemeenteraad Leidschendam-Voorburg over bestemmingsplan Noorthey

In de gemeenteraadsvergadering van 4 juli aanstaande staat het bestemmingsplan Noorthey op de agenda. De AVN, de bijna honderdjarige Vereniging Voor Natuurbescherming in Den Haag en omstreken is het niet eens met de manier waarop dit plan tot stand is gekomen. De natuur in de Leidschendam-Voorburg staat onder druk: er zijn in de laatste jaren al veel volwassen bomen gekapt (denkt u maar aan Schakenbosch). En ondanks al de mooie beleidsvoornemens is het nog steeds de praktijk, en dat blijkt ook weer uit dit plan, dat de makers van nieuwe bestemmingsplannen niet uitgaan van de bestaande situatie, maar van een ‘clean sheet’. Er wordt geen rekening houden met bestaande houtopstanden bij het opstellen van een nieuw plan. In het geval van Noorthey gaat het om de locatie die bestemd is voor het zogenaamde carré. Dit is precies daar waar een oude woning staat (lokaal bekend als het oude huis van Coebergh) waar veel volwassen bomen omheen staan, terwijl de rest van het plangebied juist helemaal boomloos is (figuur 1). Nog afgezien van de grote waarde van volwassen bomen voor het vastleggen van CO 2, heeft het Flora&Fauna onderzoek aangetoond dat de bomen bewoond worden door ransuilen, waar dus een ontheffing voor moet worden aangevraagd bij de provincie.