Home » 28 juli 2023 – Reactie op de nieuwe strandnota aan college van B&W

28 juli 2023 – Reactie op de nieuwe strandnota aan college van B&W

De AVN hecht er aan al in dit stadium te reageren, omdat deze nota op een aantal, voor ons zeer wezenlijke, punten afwijkt van het huidige strandbeleid. Dit ten nadele van waardevolle natuur in de duinen met Natura 2000 status. Het strand is traditioneel ingedeeld in een aantal zones. Bij Scheveningen Bad en haven is het een strand met reuring, waar ondernemers en massatoerisme ruim baan krijgen. Anders is dat met het strand ten noorden van het Zwarte Pad en het zuiderstrand. Het zal het college niet onbekend zijn dat de AVN, samen met de andere zusterorganisaties en veel bewoners, er aan hechten dat het Zuider- en Noorderstrand (ten noorden van het Zwarte Pad) rustig blijven. Dat heeft in de vorige nota geresulteerd in een sterke zonering van het strand, waarbij bepaalde activiteiten, zoals jaarrond exploitatie, in de als rustig aangemerkte zones niet werd toegestaan. Helaas ontbreekt deze zonering in de strandnota en is er wel sprake van uitbreiding van jaarrond vergunningen en andere activiteiten. Wij zouden graag zien dat al in de eerste versies van de nieuwe strandnota de zonering, zoals die nu bestaat, als leidraad wordt genomen en er niet als nagedachte achteraf ingefietst wordt. Wij herinneren het college eraan dat het duingebied achter de nu als rustig aangemerkte strandgedeelten Natura 2000 gebied is.