Home » 26 oktober 2023 – De AVN over de ‘Haagse mixer’, de participatiegids voor de omgevingsvisie van de gemeente Den Haag

26 oktober 2023 – De AVN over de ‘Haagse mixer’, de participatiegids voor de omgevingsvisie van de gemeente Den Haag

De AVN vindt de omgevingsvisie van groot belang, omdat het de kaders geeft voor het omgevingsplan, dat op zijn beurt de inrichting van onze omgeving bepaalt. In deze brief wijzen wij u op het gebrek aan aandacht voor groen en natuur in het participatieproces voor de omgevingsvisie, met name in het participatie instrument “de Haagse mixer ”. Ondanks uitkomsten van eerdere inwonersenquêtes ontbreekt natuur als optie in het participatieproces voor de omgevingsvisie. Ook noemen wij dat onderwerpen rondom groen en biodiversiteit onjuist verdeeld worden tussen omgevingsvisie en plan in de participatiegids.