Home » 26 april 2022 – Brief aan Raad en College over renovatie tennispark Marlot

26 april 2022 – Brief aan Raad en College over renovatie tennispark Marlot

Deze aanvraag, die verband houdt met de renovatie van Tennispark Marlot, gaat concreet in op de kap van een houtopstand, in de aanvraag omschreven als “Het kappen van ca 40 doorgeschoten beuken van een beukenhaag langs de rand van het terrein van tennispark Marlot”. Als aanvraagredenen worden (kort samengevat) genoemd: “De beuken vormen een gevaar voor het rijksmonument tennishal Marlot, omdat zij pal voor de zuidgevel staan; Enkele beuken aan de westzijde vormen een gevaar voor mensen (tennissers); Bladval van de bomen zorgt voor veel overlast en schade aan het gebouw (lekkages); De beuken zorgen zomers voor teveel schaduw; De beuken aan de zuidzijde zullen de geplande restauratiewerkzaamheden aanzienlijk belemmeren”. Op 29 maart 2022 hebben namens de AVN de heren Bas Steenks (portefeuillehouder coördinator bomen) en Adri Remeeus (portefeuillehouder Wassenaar en Mariahoeve en vicevoorzitter) een locatiebezoek gebracht. Bij dat bezoek is geconstateerd dat vrijwel alle beuken, zowel die langs de huidige tennishal (een rijksmonument) als die langs de tennisbanen, vitaal en gezond zijn. Uit ons onderzoek is gebleken dat er zich geen holle plekken in de stammen bevinden. De meeste van de aanvraagredenen, die worden aangedragen, vinden we niet steekhoudend en soms zelfs gezocht. Zo kan Bas Steenks vanuit zijn expertise aangeven dat nooit is gebleken dat wortelsystemen gebouwen zouden kunnen beschadigen, zoals het aantasten van de fundering. Dat de tien beuken die pal langs het pad staan de werkzaamheden kunnen hinderen, val t niet uit te sluiten, maar is tegelijkertijd niet onoverkoombaar. En dat een boom op een buitenbaan kan vallen is zo, maar bomen kunnen overal omvallen.