Home » 25 januari 2024 – zienswijze bestemmingsplan Plesmanweg

25 januari 2024 – zienswijze bestemmingsplan Plesmanweg

Er zijn kansen voor de natuur door de ligging van het gebied. Het ‘groen’ van het bestemmingsplan blijkt echter grotendeels niet groen te zijn maar andere functies te krijgen zoals parkeren. De AVN vraagt dat in de regels wordt geborgd dat er in ieder geval voldoende grond komt op het dak van de parkeer garages, dat daar een natuurlijk landschap met bomen en struiken kan komen. Daartoe moet constructie sterk genoeg zijn. Natuurinclusief bouwen is volgens de Toelichting verplicht. Dat moet ook in de planregels worden opgenomen. Op de rand bij het Hubertusduin ligt een klein bosje in de volle grond. Beter zou zijn als dit kon worden behouden door de parkeergarage aan die kant iets minder groot te maken. Ook bij de Badhuisweg wordt met dit plan een groot deel van een bosje gekapt. De maatregelen aanbevolen in de Boom Effect Analyse moeten worden toegepast om bomen te beschermen. Ook lijkt ons nader onderzoek nodig naar de effecten van bemaling op de omgeving. Bij de herplant stelt de AVN voor minder dennen en robinia te gebruiken en meer eiken. Ook lindes en zoete kers zou kunnen worden toegepast, naast veel soorten inheemse struiken en kruiden. Als de bosjes niet kunnen worden behouden, deze herplanten.