Home » 25 april 2024 – Inspreektekst over Residentie Parkzicht Wassenaar (ANWB terrein)

25 april 2024 – Inspreektekst over Residentie Parkzicht Wassenaar (ANWB terrein)

Exact drie maanden geleden stond de AVN hier eveneens. Inmiddels heeft onze vereniging besloten in principe beroep aan te tekenen bij de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat B&W van Den Haag hetzelfde doen. Niet alleen om een gebaar
te maken, dat zou verspilling van geld en tijd zijn, maar omdat u juridisch stérk staat! De AVN procedeert zo weinig mogelijk. Wij doen dat alleen als we menen een echte kans op succes te hebben.