Home » 25 mei 2024 – Procedure rond twee aangevraagde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in de Duivenvoordecorridor

25 mei 2024 – Procedure rond twee aangevraagde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in de Duivenvoordecorridor

Het betreft een voorgenomen besluit van het college tot verlening van een buitenplanse vergunning voor twee extra woningen binnen het bestemmingsplan Vlietvoorde aan de Veursestraatweg 292D (168615) en een aangevraagde vergunning voor het bouwen van vier extra woningen op het perceel 296C, die beide op 17 april j.l. zijn gepubliceerd. Beide plannen passen niet binnen het bestemmingsplan omdat ter plekke de bestemming ‘groen’ is, zoals in 2021 door uw raad is vastgelegd.

 

In het voorgenomen besluit wordt verwezen naar een raadsbesluit omtrent de verklaring van geen bezwaar door de gemeenteraad. Daarin staat dat een bindend advies van de raad is vereist voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, wanneer het het bouwen van meer dan vijf woningen buiten de bebouwde kom betreft.