Home » 24 januari 2022 – Zienswijze concept Ruimtelijk Raamwerk Trekvlietzone

24 januari 2022 – Zienswijze concept Ruimtelijk Raamwerk Trekvlietzone

Bij de transformatie van de Binckhorst tot woongebied is er de belofte van de gemeente te vergroenen: door de aanleg van het Waterfrontpark langs de Trekvliet, door het ontwikkelen van de “groene long” tussen Trekvliet en Begraafplaats, en het invoeren van natuur inclusief bouwen. Dat biedt de kansen van meer groen door bijv. de aanleg van groene daken. Ook is participatie beloofd. Het is dus mooi dat dit Raamwerk ter inzage ligt. Maar het is helaas wel laat. En onvoldoende. Te laat, omdat ontwikkelaars al aan het bouwen zijn naast het groen. De gemeente heeft bindende afspraken met hen gemaakt. Daar zijn geen verbeteringen meer mogelijk. En onvoldoende, omdat er geen garantie is dat het groen dat is getekend er ook komt.