Home » 24 augustus 2023 – Reactie op het concept van het ontwerp-bestemmingsplan Zichten 2 en 3

24 augustus 2023 – Reactie op het concept van het ontwerp-bestemmingsplan Zichten 2 en 3

Reactie op het concept van het ontwerp-bestemmingsplan Zichten 2 en 3. In deze reactie gaan wij in op de noodzaak van een functionele ecologische zone voordat wordt gebouwd, het voorkomen van milieueffecten, natuurinclusief bouwen, en het groen bestemmen van groene wiggen. Daarnaast nog wat aanvullende voorstellen voor plankaart en regels, o.a. m.b.t. het oppervlak verharding en bouwwerken geen gebouwen zijnde, de effecten van bezonning en windhinder, en transparantie van gebouwen. Postzegelplannen als deze versnipperen de besluitvorming en belemmeren het overzicht over te behalen doelen. De te realiseren nieuwbouw ligt binnen het vigerende bestemmingsplan Bouwlust uit 2015. Pas dit eerst aan aan de verdichtingseisen onder de voorwaarden van de basiskwaliteit natuur. Postzegelplannen moeten daaraan vervolgens voldoen.