Home » 23 juni 2023 – Behoud van natuur en landschap in de Vlietzoom – AVN reactie op brief wethouder Van Asten over dit onderwerp

23 juni 2023 – Behoud van natuur en landschap in de Vlietzoom – AVN reactie op brief wethouder Van Asten over dit onderwerp

Met verbazing en teleurstelling heeft de AVN kennis genomen van de brief van wethouder Van Asten van 20 juni aan de commissie Ruimte, met name de passage “De open gebieden langs de Vliet geheel behouden (m. b. t. de drie en vijf polderslagen) is voor Den Haag niet aan de orde. Daarvoor zijn de maatschappelijke opgaven in de Vlietzone te groot.” De laatste resterende groene ruimte van de Vlietzoom wordt hier, met één pennenstreek, opgeofferd aan andere belangen. Op 16 maart heeft de AVN in de vergadering van de Raadscommissie Leefomgeving een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van een natuur en recreatiegebied in het noordelijk deel van de Vlietzoom, de enige locatie waar het cultuur historische polderlandschap nog ongeschonden is (zie bijlage). Dit gebied komt overeen met de door wethouder Van Asten genoemde ‘vijf polderslagen’. Bosontwikkeling is onderdeel van ons voorstel, maar uitdrukkelijk met behoud van het weids e uitzicht over een historisch polderlandschap. Daarmee kan Den Haag tegemoet komen aan de provinciale bossenstrategie: de aanleg van bos tussen stad en land in combinatie met recreatie. Het voorstel voorziet in d e dringende behoefte van stadsbewoners aan meer groene open ruimte voor recreatie en natuurbeleving, dit als gevolg van de stadsverdichting in Den Haag. Bovendien betreft ons voorstel een Vlietwaardig initiatief dat volledig past in het Toekomstbeeld Vliet zone van de provincie, dat inmiddels door vrijwel alle stakeholders wordt onderschreven.