Home » 23 januari 2024 – Zienswijze Escher gardens

23 januari 2024 – Zienswijze Escher gardens

De AVN onderschrijft de verstedelijkingsopgave op deze lokatie. Ook juicht de AVN de ambitie voor de Waldorpstraat als groene boulevard toe. Echter, de kansen voor een groene inrichting zijn onvoldoende verankerd in het ontwerp bestemmingsplan.