Home » 23 augustus 2023 – Reactie op het concept van het ontwerp-bestemmingsplan Dreven 1

23 augustus 2023 – Reactie op het concept van het ontwerp-bestemmingsplan Dreven 1

Samenvattend stelt de AVN voor: Richt de openingen in de bebouwing langs de groenstrook op het groen en laat dit groen op maaiveldhoogte doorlopen in de binnentuinen. Geef binnentuinen een groenbestemming Beperk het oppervlak verharding en bouwwerken geen gebouw zijnde in het groen en in de binnentuinen Het plangebied Dreven 1 wordt begrensd door de Melis Stokelaan en aan de noordoostzijde door de Dorpersdreef. De Pachtersdreef vormt samen met een openbaar wateroppervlak de grens aan de zuid(oost)zijde van het plangebied. De gehele westzijde van het plangebied Dreven fase 1 wordt begrensd door de D reef. Wij vragen met name aandacht voor de zuidoostelijke grens daarvan aan de Pachtersdreef. Bij de beoordeling van de uitgangspunten van Dreven Gaarden Zichten vroegen we speciale aandacht voor: 1. Ecologische verbindingszones: houd ze waar ze zijn. Dit stelden wij n. a. v. bestemmingsplan Zichten 1 en 2 aan de orde. In Dreven is wel groen maar dit behoort niet tot de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Het groen sluit wel op elkaar aan. Aan de andere kant van de Lozerlaan ligt het grote groengebied de Uithof. 2. Behoud de groen blauwe structuur. Zuidwest is één van de meest groene wijken van de stad, met een helder raamwerk en weidse opzet van lanen, singels, parken en pleinen. Dat moet zo blijven. Houdt het oppervlak groen en water daadwerkelijk in stand.