Home » 23 augustus 2023 Inspraak voor de commissie Ruimte over de omgevingswet

23 augustus 2023 Inspraak voor de commissie Ruimte over de omgevingswet

De laatste tijd wordt in Den Haag te vaak het paard achter de wagen gespannen. Bijvoorbeeld eerst bouwen in Zichten, en dan pas de Structuurvisie Zuidwest vast stellen. De juiste volgorde is nu: eerst de omgevingsvisie, dan pas het omgevingsplan, en de lijst. (De lijst moet eerder, hebben we net gehoord. ) De omgevingsvisie is geen probleem, want Den Haag heeft veel uitstekend beleid over wat er bereikt moet worden en hoe. In de loop van jaren met zorg en participatie tot stand gekomen. Gebruik die voor de visie, dan gaat het snel. En v oer het beleid ook uit. Vergeet niet de door de Raad aangenomen verplichting de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand te houden en te versterken. We hebben helaas gezien waar ruimte voor initiatieven en vertrouwen in projectontwikkelaars toe leidt: e r wordt eerst gebouwd in, of pal naast de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. In de Zichten, in de Binckhorst. We lezen dat u beschermen van het groen juist belangrijk vindt. Blijf ”in control”! Bij harde sturing op het aantal woningen dreigt er een risico dat de ‘zachtere’ ambities, zoals vergroening, niet gerealiseerd worden, schrijft de commissie MER. Zij adviseert daarom stadsbrede en gebiedsgerichte randvoorwaarden te ontwikkelen. Den Haag is een prachtige groene stad. Elke keer als aan bewoners wordt gevraagd over de toekomst is het antwoord: behoud en versterk groen en natuur. Laat dat dan een belangrijke ambitie zijn in de omgevingsvisie, zoals die ook staat als opgave in de startnotitie. Concreet betekent dat dat Raad en daarmee ook bewoners moeten worden betrokken bij plannen naast de Natura 2000 gebieden en naast de Stedelijke Groene HoofdStructuur. Zet die op de lijst voor bindend advies en participatie! Op kleine eilanden sterven soorten sneller uit.