Home » 22 november 2023 – Inspreektekst voor de raadscommissie Ruimte over gebouw van Sociale zaken aan de Schenk

22 november 2023 – Inspreektekst voor de raadscommissie Ruimte over gebouw van Sociale zaken aan de Schenk

We beperken ons tot enkele reacties van het college op onze zienswijzen. 1. Over de positie van de hoge daken Bepaald is dat de maximale hoogte langs de Schenk 35 meter mag bedragen en de torens een maximale hoogte van 75 meter mogen hebben. Kennelijk is het niet mogelijk om de bouwhoogte te verlagen, vanwege het gewenste programma, lees het bouwvolume, dat dan niet meer past. Volgens de AVN had je met behoud van het programma, lees het bouwvolume, prima de hoge blokken (35m) dichter bij het hoofdgebouw kunnen zet ten en de groene daken (14m) aan de kant van het groen. Dus trapsgewijs omhoog zodat groen op groen aansluit. Nu zit er een muur tussen, terwijl n. b. het college zelf ook schrijft: “Door de realisering van groen op verschillende hoogtes wordt groen met elkaar verbonden en zo ook (beter) bereikbaar voor insecten en vogels.” 2. En nu we het hebben over hoogte, daktuinen kunnen voor vogels een maximum. hoogte van 20 meter hebben. De reactie op onze zienswijze met de verwijzing naar de website van de vogelbescherming komen vogels voor op zeer verschillende hoogtes tot wel 150 meter. Hoe is dit antwoord in hemelsnaam mogelijk! Dit staatje gaat over vlieghoogten van trekvogels. 3. Lokale broedvogels zitten veel lager. Ook de Haagse Stadsecologen stellen dat voor bijen en wespensoorten groene daken tot 15m bereikbaar zijn, dat geldt voor vogels ook zo! 4. Er zijn te weinig speelvoorzieningen dus er blijft een mogelijkheid dat die in de ecozone van de Schenk komen. Maar die Schenkzone maakt geen onderdeel uit van het plangebied! Het is van tweeën één: óf je hebt het over een 100% compensatie van je footprint als horizontale buitenruimtes bij hoogbouw en neemt dat op in het plangebied, óf je hebt het er niet over omdat dit buiten het bestemmingsplan valt.