Home » 22 mei 2024 – Inspraaktekst t.b.v. bouwproject Loevesteinlaan – Raadscommissie Ruimte

22 mei 2024 – Inspraaktekst t.b.v. bouwproject Loevesteinlaan – Raadscommissie Ruimte

In de eerste termijn vroegen velen van u nadere informatie over het project. Nu, in de tweede termijn, is die er en het wordt voor ons tijd om hierop te reageren.

 

U vond de geplande hoogbouw veel te fors en dat geldt zeker ook voor de AVN, temeer het aan het Zuiderpark grenst. Wij pleiten ervoor groene lijnen te behouden en ecologische structuren te behouden en te versterken .Ga zorgvuldig om met parken en laat bebouwing daarop aansluiten.

 

In de eerste termijn werd het bouwvoornemen niet getoetst aan de Structuurvisie Zuidwest Den Haag; nu verwijst de brief van de wethouder daar wel naar. Er wordt gewag gemaakt van Verdichtingsprincipes. Maar naar mijn weten verwijzen verdichtingsprincipes naar verdichting ten behoeve van woningbouw in het kader van de Regiodeal met het Rijk. Het gaat dan om de bouwen van 10.000 woningen, maar hier komen we slechts 120 zorgwoningen en schamele 50 betaalbare woningen tegen.

 

-We zien zeker voordelen hoger gestapelde woningbouw, zoals strokenbouw in het groen. Wonen in licht lucht en ruimte schept kansen voor contact met de natuur. Maar waarom hier zo’n kolossaal gedrocht? En met zo weinig woningen?

 

-We zien ook voordelen in van bouwen langs lange lijnen. Bouwen langs hoofdverbindingswegen als de Loevesteinlaan is beter dan bouwen in het groen. Maar wat is het voordeel van bouwen langs randen van groenstructuren? Dat is toch niet meer dan een gelegenheidsargument? Moeten wij daarom ons zorgen maken om bouwvoornemens langs de nòg gevoeliger ecozone Melis Stokelaan?

 

Als je hier, aan de rand van het Zuiderpark, hoog wil bouwen verbinden we daar natuurinclusieve voorwaarden aan. Ik citeer de Amsterdamse Werkcommissie wonen op hoogte: ”Integreer natuur op en om hoogbouw. Sluit gebiedsontwikkeling met hoogbouw aan op het bestaande (groene) netwerk van de stad. Maak er een aanvulling op het stedelijk ecosysteem van. En zorg voor schaal.”

 

Aan geen van deze voorwaarden voldoet het onderhavige plan.

 

Bij dit project vragen we om in ieder geval natuurinclusief te bouwen, óók aan de voorkant.. Dat betekent:

 

-Zorg voor een aansluiting aan de zijde van het Zuiderpark. Hier bevindt zich een zone Rust en Ruimte met daarin de heemtuin, de eendenkooi en het arboretum. -Leg de rooilijn naar achteren, aansluitend op Faros, en maak de groenstrook zo breder en richt die natuurlijk in.

 

– En bouw trapsgewijs, maak poreuze wanden geschikt voor ontwikkeling van flora en fauna.

 

Ik dank u vo