Home » 22 maart 2024 – Borging van het groen concept Omgevingsvisie gemeente Leidschendam-Voorburg

22 maart 2024 – Borging van het groen concept Omgevingsvisie gemeente Leidschendam-Voorburg

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken (AVN) en de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg ijveren voor borging van groen, natuur en biodiversiteit, in samenhang met normen voor bodem, water en luchtkwaliteit, in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan van Leidschendam-Voorburg. De ervaring heeft namelijk geleerd dat het groen bij ruimtelijke plannen waarbij andere wel geborgde maatschappelijke belangen zoals woningbouw in het geding zijn, veelal aan het kortste eind trekt. Dit komt doordat in  bestemmingsplannen en beleidsnota’s doorgaans wel groene intenties maar geen richtlijnen voor de hoeveelheid en de gewenste  natuurkwaliteit van het groen zijn vastgelegd, terwijl andere aspecten wel dwingend zijn genormeerd. Groen sneuvelt daardoor vaak als eerste. Dit is onwenselijk omdat groen en natuur cruciaal zijn voor leefbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit in onze gemeente.

Om de hoeveelheid groen en de groene kwaliteit te behouden en te versterken zijn een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan nodig waar groen een integraal onderdeel van uit maakt.