Home » 22 maart 2023 – Zienswijze op de ontwerpbeschikking Westvlietweg van de Omgevingsdienst Haaglanden

22 maart 2023 – Zienswijze op de ontwerpbeschikking Westvlietweg van de Omgevingsdienst Haaglanden

Via de media ontvingen wij het signaal voor een vergunningaanvraag voor een RKG slibdepot nabij Westvlietweg 69. Begin februari is door Provinciale Staten unaniem een motie (1169) aangenomen, die inzet op een Landschapspark Zuidvleugel in de Vlietzone. Een Vlietzone met groen, natuur, recreatie, ruimte voor waterberging, biodiversiteit en sport en waar geen ruimte is voor bedrijvigheid met een hoge milieucategorie (HMC) of watergebonden industrie. Bovendien is er de wens van Provincie en gemeente Den Haag om de Westvlietweg verkeersluw te maken en juist zwaar verkeer tot een minimum te reduceren. De AVN heeft deelgenomen aan het stakeholders overleg met de provincie Zuid Holland over de Vlietzone en kan zich volledig scharen achter het rapport van de provincie Toekomstbeeld voor de Vlietzone. De aanleg van een slibdepot druist hier volledig tegenin. Van wat wij uit de aanvraag kunnen opmaken (wij hebben de stukken aangevraagd maar nog niet gekregen) wordt het slibdepot op slechts 30 meter van de eerste woning in de nabijheid, gesitueerd. In de aanvraag staat dat per dag tenminste 15 zware vrachtwagens af en aan zullen rijden, die een maximum van 50. 000 ton slib per jaar zullen storten. Niet alleen zal hierbij geuroverlast plaatsvinden, maar ook zal het zand verwaaien en verstuiven in de omgeving.