Home » 22 januari 2024 – Brief aan college Den Haag over padelbanen Marlot

22 januari 2024 – Brief aan college Den Haag over padelbanen Marlot

Veel padelbanen en veel hinder voor mens en natuur

 

Er worden helaas steeds meer padelbanen gerealiseerd en gepland in Den Haag, vaak naast natuur en groen. Het gaat daarbij om beschermde Natura 2000 gebieden, Natuur Netwerk Nederland (NNN), grote groengebieden, ecologische verbindingszones, naast Westduinen, Bosjes van Poot, Klein Zwitserland, Marlot, Bosjes van Pex en Mariahoeve. Uit het in opdracht van u uitgevoerde literatuuronderzoek ‘Effecten van padel op natuur’ blijkt dat de aanleg van padelbanen veel problemen oplevert, licht, geluid, beweging en ook vogels die tegen wanden vliegen. Uit de naastgelegen woonwijken komen veel klachten over het geluid. Ook van wandelaars bij de padelbanen van Klein Zwitserland ontving de AVN klachten. Wij menen dat u hieruit de conclusie dient te trekken dat padelbanen, in de nabijheid van woonwijken en natuur uitsluitend “indoor” aangelegd mogen worden.