Home » 22 december 2022 – Zienswijze AVN op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Den Haag

22 december 2022 – Zienswijze AVN op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Den Haag

Den Haag is een groene en natuurrijke en daardoor aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. Daar zetten we ons als AVN dan ook al 96 jaar voor in, met brede steun van de bewoners. Elke keer als wordt gevraagd over de toekomst, ook in recente enquêtes, vinden zij in een overweldigende meerderheid dat er meer ruimte moet komen voor groen en natuur. Dus zeker niet minder! In de afgelopen moeilijke Corona jaren zochten velen met genoegen de natuur en groengebieden op. De voordelen van natuur en groen zijn groot, voor onze gezondheid, om te bewegen en elkaar te ontmoeten, voor het voorkomen van en voor het aanpassen aan klimaatverandering: opvang van het broeikasgas CO 2 en water, het tegengaan van hittestress. En ook voor het vestigingsklimaat en daarmee de werkgelegenheid: VN en EU kozen voor het groene gebied bij World Forum, niet voor de nog stenige Binckhorst. Het belangrijkste dilemma voor de toekomst is dan ook hoe groen en natuur te behouden en te versterken terwijl belangrijke ontwikkelingen zich voordoen: toename van het aantal woningen, de energietransitie, veranderingen in mobiliteit, in de economie. We stellen dan ook voor de effecten van keuzes voor deze ontwikkelingen elk apart te onderzoeken, dus de effecten van de keuze van het aantal woningen, de keuzes voor de energietransitie, keuzes voor de mobiliteit, keuzes voor het groen/de natuur.