Home » 21 juni 2023 – Inspreken Commissie Ruimte over groene plekken ontwikkelen Binckhorst

21 juni 2023 – Inspreken Commissie Ruimte over groene plekken ontwikkelen Binckhorst

De motie Organisch Groen ontwikkelen vraagt om meer plekken voor groen op korte termijn. Dat komt in de Programmering openbare ruimte aan de orde, fijn! Het is het vierde plan op rij. In 2019 hadden we het Plan Openbare Ruimte en Buitenruimte Binckhorst, het Handboek Openbare Ruimte Binckhorst. Dan is er ook een Handboek Openbare Ruimte Den Haag. B&W schrijft al in 2021: het plan van 2019 is een ambitiedocument en een richtinggevend kader. Onze indruk is nu: alle vier de plannen zijn ambitiedocumenten die richting geven. De gemeente b linkt uit in plannen op termijn maken maar uitvoeren. We missen echter kortetermijnplannen, die ook op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Daarom heeft de AVN/HVB vorig jaar een Red de huismus plan ingediend om in elk geval íets op praktisch niveau gedaan te krijgen. Om te redden wat er nog te redden valt. Er zítten al vogels (huismussen, maar ook de zwarte roodstaart!), die hebben groen nodig en die moeten nú behouden blijven! Er worden nu wat struiken op ons verzoek geplant, da’s fijn, maar dit plannetje was kruimelwerk. We kunnen als AVN en HVB niet voor alle relevante kavels in de Binckhorst een reddingsplan maken. Dat moet de gemeente doen. Wat gebeurt er nu Er komt een nieuw programma. Fijn dat het niet integraal over de hele Binckhorst gaat, maar in kavels is verdeeld. Ook fijn dat een tijdelijke invulling van de ‘lege’ en/of braakliggende kavels wordt voorgesteld. Maar dan dit citaat: Opgemerkt moet worden dat er, naast groen, op beperkte beschikbare ruimte mogelijk ook andere voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Waar is de prioritering dan Dus waar is de borging, waarom PvdD in haar motie al in 2020 vroeg Ik herhaal wat ik vorige week in een ambtelijk overleg zei: stop met die ambities die niet waar te maken zijn! Baken eerst je financiële en juridische mogelijkheden af! Als bergbeklimmer kies ik niet de Everest als ik dat halve miljoen niet kan betalen.