Home » 21 juni 2023 Inspraaktekst voor de commissie Ruimte over de structuurvisie zuidwest Den Haag

21 juni 2023 Inspraaktekst voor de commissie Ruimte over de structuurvisie zuidwest Den Haag

Graag wil ik hierbij een korte impressie geven van onze groene visie op Zuidwest Den Haag. Wij beogen een stad waar in de natuur de stad kan binnen dringen. Dit stadsdeel leent zich daar zeker voor. Het werd ontworpen om bewoners van sloppenwijken een nieuwe woonomgeving te bieden. Strokenbouw in het groen zou hun licht, lucht, en ruimte bieden. Het is precies deze groen blauwe structuur die nu contact met de natuur kan verenigen met een verdichtingsopgave. Maar daarbij moet het groen natuurlijk niet in het gedrang komen! Grote groengebieden. U kondigde aandacht aan voor natuurwaarden in de Uithof. Het stadsdeel Zuidwest Den Haag ligt tussen twee grote groengebieden. Wij zeggen: richt ze goed in. M aak natuurlijke overgangen tussen grasland, bosschages en boomgroepen en bos. Vogels en kleine zoogdieren moeten er goede schuilplaatsen kunnen vinden Bij de uitwerking van de inrichting van de Uithof vragen we daar aandacht voor, ook bij toenemende recreatiedruk. Respecteer bij uitwerking van het Zuiderpark de huidige Zonering. In de zone Rust en Ruimte liggen Arboretum en Heempark. Daar bijvoorbeeld geen klimbos! Realiseer desnoods klimbomen op de natuur speelplaats. Natuurinclusief bouwen We vragen speciale aandacht voor het natuurinclusief inrichten dat van onderaf moeten geschieden.