Home » 20 november 2022 – AVN reactie op de concept Visie Groot Solleveld

20 november 2022 – AVN reactie op de concept Visie Groot Solleveld

Samenvatting van de AVN voorstellen: * Bescherm het kwetsbare Natura 2000 gebied: maak groene bufferzones ernaast, geen nieuwe paden, handhaving, * Maak een rustgebied in het kustgebied, zoneer de zandmotor, * Zorg voor zorgvuldige zonering ook in het achterland, Zee tot Zweth, landschapspark Madestein * Maak een groen netwerk in de woningbouwgebieden, beperk verharding, * Vergroen de Haagweg/Monsterseweg, * Beschouw dit deel van Den Haag voor de natuur als een geheel met het Westland.
Download het complete document – lange versie »