Home » 20 maart 2024 – Inspraak commissie ruimte over richtinggevende normen

20 maart 2024 – Inspraak commissie ruimte over richtinggevende normen

De AVN is blij met de pogingen om groennormering te concretiseren. Wist u trouwens dat concreet in het Engels concrete is? En dat het Engelse concrete ook beton in het Nederlands is?

 

Welnu, als het aan dit raadsvoorstel ligt wordt Den Haag een betonnen stad wanneer het niet concreter wordt geformuleerd. Ondanks dat groen aparte aandacht krijgt en niet onder het begrip maatschappelijke voorzieningen valt – daarmee zijn we blij – is de vrijblijvendheid fnuikend. Daarbij denken we met name aan de ‘3-30-300-regel’ uit het Collegeakkoord. Voeg die ook concreet toe in het raadsbesluit zelf.

 

We lezen dat ecologische verbindingen in de wijken onderdeel kunnen zijn van groen in de directe woonomgeving. En dat daar speel- en sportvoorzieningen gesitueerd kunnen worden. Maar ecologische verbindingszones maken deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die de
Raad zich verplicht duurzaam in stand te houden en te versterken. Als daar verharding wordt toegevoegd, is dat geen versterking, noch voor de biodiversiteit, noch voor het klimaat. We stellen voor: tel verharding in de normen niet mee als groen. Houd je aan Kadernota Openbare ruimte.