Home » 20 juni 2024 – Inspraaktekst gemeenteraad Den Haag over bouwproject Loevesteinlaan

20 juni 2024 – Inspraaktekst gemeenteraad Den Haag over bouwproject Loevesteinlaan

Er ligt een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor ten aanzien van de aanvraag voor een omgevingsvergunning van bouwplannen aan de Loevesteinlaan. Al in de Raadscommissie uitten we bedenkingen tegen deze hoogbouwplannen. Wij vinden de geplande hoogbouw veel te fors, temeer hij aan het Zuiderpark grenst. Wij pleiten ervoor ecologische structuren te behouden en te versterken Ga zorgvuldig om met parken en laat bebouwing daarop aansluiten. AVN is tegen het bouwen van een stedelijke wand langs het Zuiderpark. Verdichten langs randen van groenstructuren vinden we een slecht idee. Als je hier, aan de rand van het Zuiderpark, hoog wil bouwen verbind daar dan natuurinclusieve voorwaarden aan. Ik citeer de Amsterdamse Werkcommissie Wonen op Hoogte van de Stichting Hoogbouw: ”Integreer natuur op en om hoogbouw. Sluit gebiedsontwikkeling met hoogbouw aan op het bestaande (groene) netwerk van de stad. Maak er een aanvulling op het stedelijk ecosysteem van. En zorg voor schaal. ” Aan geen van deze voorwaarden voldoet het onderhavige plan. Moeten wij ons daarom zorgen maken om de bouw langs de nog gevoeliger ecozone Melis Stokelaan Een van de ambities van de structuurvisie is een Gezonde, groene, duurzame leefomgeving. Vreemd genoeg voegt het onderhavige bouwplan wèl groen toe bij het ontwerp voor de binnenplaats. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten opgenomen als ruimtelijke ambitie: Aantrekkelijke groene ruimte Aansluiting op omgeving Waar mogelijk bestaand groen behouden. Waarom doet u dat alleen aan de achterkant en niet ook aan de voorkant Bij dit project vragen we om in ieder geval natuurinclusief te bouwen, óók aan de voorkant. Dat betekent: Zorg voor een aansluiting aan de zijde van het Zuiderpark. Hier bevindt zich een zone Rust en Ruimte met daarin de heemtuin, de eendenkooi en het arboretum.