Home » 20 augustus 2022 – Brief aan College en gemeenteraad: geen klimbos in het Zuiderpark, met bijlagen

20 augustus 2022 – Brief aan College en gemeenteraad: geen klimbos in het Zuiderpark, met bijlagen

De gemeente wil een planologisch onderzoek doen naar de realisatie van een klimbos in het Zuiderpark, in het bijzonder in het Landengebied Doorenbos arboretum. Als AVN beogen wij de kwaliteit van het groen in Den Haag en rand gemeenten te behouden. Daartoe wordt met een kritisch oog gekeken naar ontwikkelingen op grote en kleine schaal. Uit dien hoofde zijn we geen voorstander van een klimbos in het Zuiderpark. Er is geen ruimte voor, hooguit voor wat klimbomen; houd rekening met de uitgekiende zonering van het park. Daarom verzoeken wij u zich in uw planologisch onderzoek te concentreren op de mogelijkheid voor de realisatie van een beperkt aantal klimbomen op plekken die zich daartoe lenen, in de zone ‘sport en spel’.