Home » 2 november 2022 – Inspraakreactie nieuwbouw ANWB voor Commissie Ruimte Den Haag

2 november 2022 – Inspraakreactie nieuwbouw ANWB voor Commissie Ruimte Den Haag

De AVN wijst op de invloed van de bouwplannen van de ANWB op de leefbaarheid van landgoed Clingendael en Oosterbeek. Die plannen raken niet alleen het groen binnen het plangebied maar ook het prachtige landgoed daarbuiten. U hebt met Wassenaar en de ontwikkelaar afgesproken dat “eventuele negatieve effecten van de planontwikkeling op de openbare ruimte door passende maatregelen weggenomen zullen worden”. De kosten voor herstelinvesteringen zullen voor de ontwikkelende partijen zijn. Dit zou om een waarborgafspraak gaan, omdat voorafgaand aan de realisatie geen inzicht bestaat in de aard en omvang van eventueel noodzakelijke herstelmaatregelen. Maar dat inzicht is er wél: h et landgoed staat nu reeds onder grote druk, het is vaak overvol en delen word en platgelopen door mensen. Overal zijn olifantenpaadjes gekomen, brandnetels, springbalsemien en Japanse duizendknoop woekeren enorm. Er is nu al geldgebrek, bij Stadsdeel Haagse Hout en DSB voor goed onderhoud. De AVN ziet graag dat u druk zet op Wassenaar zodat linksom of rechtsom financieel zeker wordt gesteld dat cultuur en natuur in Clingendael behouden blijven! Clingendael is en blijft grondgebied van Wassenaar, dus de kwaliteit van leefbaarheid zou die gemeente ook moeten raken.