Home » 19 november 2022 – Brief over het herindienen van de kustvisie Gemeente Westland uit 2018

19 november 2022 – Brief over het herindienen van de kustvisie Gemeente Westland uit 2018

Wij hebben in 2018 meegedaan aan het participatietraject voor de Concept Kustvisie Westland. Deze is indertijd niet door de Raad aanvaard, maar alleen ter kennisgeving aangenomen. Daarbij is wel de visie als toekomstige leidraad voor beleid in beeld gehouden. Inmiddels zijn we vier jaar verder. Duidelijk is dat regelmatig naar de visie wordt verwezen, door de natuur organisaties, maar ook door gemeente Westland zelf. Een voor de AVN belangrijk punt is inmiddels door de Raad geregeld, te weten: Strandhuisjes zullen definitief niet aan de Westlandse kust geplaatst worden. Er ligt nu een initiatief van de partijen Westland Verstandig en de Westlandse VVD om de nota alsnog vast te stellen, met weglating van de passages die door raadsbesluiten inmiddels zijn vastgesteld. De AVN juicht dat toe. Omdat de kustvisie, als participatie project, vanzelfsprekend een compromis is herhalen wij hieronder een aantal van onze standpunten over de nota van 2018. De rode draad is, dat de natuur uitgangspunt is voor de ontwikkeling zonder dat u daarmee de groei van recreatieve mogelijkheden op slot zet. U streeft naar een goed evenwicht tussen behoud van natuur en landschappelijke waarden enerzijds en economische belangen anderzijds. De AVN streeft naar een optimale bescherming van de natuur, in de duinen, waar deze al geborgd is, maar evenzeer op het strand en in het achterland. Uit de beleidsuitspraken en de uitvoeringszaken blijkt een genuanceerde aanpak. Positief beoordelen wij uw conclusie, dat niet kan worden overnacht op het strand of in het duin. Dat de A VN zich toch zorgen maakt over de natuur, is om dat de enorme verstedelijkingsopgave in het Westland en in de gebieden er om heen, zal maken dat er een veel grotere toeloop van mensen naar de kust zal komen.