Home » 19 augustus 2022 – Brief aan Raad en College over lichtmasten voor de padelbanen van tennispark Marlot

19 augustus 2022 – Brief aan Raad en College over lichtmasten voor de padelbanen van tennispark Marlot

Aanvraag omgevingsvergunning voor de plaatsing van acht lichtmasten in park Marlot (publicatiedatum 4 augustus jl. ). De voorgenomen plaatsing van deze lichtmasten houdt verband met de renovatie van tennispark Marlot en de voorgenomen aanleg van vier padelbanen. Over de renovatie zijn meerdere aanvragen gedaan, zie nrs 358297, 355997 en 305781. Daarbij zijn we vooral bezorgd over een toename van verharding en een afname van bomen en groen. Zie ook onze eerdere brief. Het zal u niet ontgaan zijn dat padelbanen als paddenstoelen de grond uit schieten, maar landelijk ook steeds meer bezwaren oproepen, zeker als ze in of nabij groengebieden worden gepland. Die bezwaren richten zich vooral op de transparante wanden (waartegen vogels zich te pletter kunnen vliegen) , geluidsoverlast en, de focus van deze brief, de nadelige effecten van verlichting.