Home » 18 januari 2024 – Reactie Steenzicht Ruimzicht voor de vergadering van de Commissie Ruimte

18 januari 2024 – Reactie Steenzicht Ruimzicht voor de vergadering van de Commissie Ruimte

Het bestemmingsplan Steenzicht Ruimzicht is vernietigd. Onzorgvuldig plannen bouwproces. De AVN is niet verbaasd, in eerdere reacties gaf de AVN al aan dat pilotproject Steenzicht Ruimzicht een valse start te vinden. Haastige spoed is zelden goed. Bij de verdichtingsopgave in Zuidwest Den Haag benadrukt de AVN het belang van het behoud van de groenblauwe structuur en deze als basis te nemen voor de toekomstige inrichting. De AVN kan op zich begrip opbrengen voor verdichtingsplannen, maar dit hoeft niet ten koste te gaan van het groen. Al de vaststelling van het Projectdocument was overhaast. Zonder de structuurvisie vastgesteld te hebben en zonder een MER gezien te hebben moest en zou het projectdocument vastgesteld worden. Met het risico van afspraken met projectontwikkelaars, ten koste van groen en natuur, waar niet op kan worden teruggekomen. Het was de verkeerde volgorde niet eerst de Structuurvisie vast te stellen. Het ambitiedocument benadrukt terecht dat Zuidwest één van de groenste wijken van de stad is, met een helder raamwerk en weidse opzet van lanen, singels, parken en pleinen. Het beoogt terecht de groenstructuur te versterken en de openbare ruimte te vergroenen. Uit het projectdocument daarentegen bleek dat dit groen zwaar onder druk kwam te staan. Om de basiskwaliteit natuur te garanderen heeft de AVN in haar zienswijze op de ontwerpstructuurvisie voorgesteld de egel te kiezen als icoonsoort. In haar beantwoording van deze zienswijze stelt de gemeente dat zij dit een goede suggestie vindt. Groen op parkeerdaken in halfopen bouwblokken is niet volwaardig. Het mag niet als zodanig worden meegeteld. Egels kunnen niet traplopen en bomen staan er in de schaduw en komen niet goed tot ontwikkeling.