Home » 18 januari 2022 – Zienswijze concept ontwerp bestemmingsplan Strand Den Haag

18 januari 2022 – Zienswijze concept ontwerp bestemmingsplan Strand Den Haag

De uitspraak van de gemeenteraad van Den Haag geen uitbreiding van de jaarrondexploitatie toe te laten naast Natura 2000 gebieden vinden wij niet als zodanig terug in het bestemmingsplan. Gelukkig vormt het getal van 7 jaarrond vergunningen geen uitbreiding, maar liever zouden wij zien dat dit expliciet in het bestemmingsplan zou komen te staan, in de samenvatting en de toelichting. Ook zouden wij expliciet vermeld willen zien dat de nog niet uitgegeven vergunningen uitsluitend op het strand bij Scheveningen haven en bad uitgegeven zullen worden en niet op het Zuiderstrand, ook niet ter hoogte van Kijkduin en niet verder richting Meijendel.