Home » 17 mei 2023 – Inspraakreactie over GAVI kavel en Vlietzone

17 mei 2023 – Inspraakreactie over GAVI kavel en Vlietzone

Naarmate er in de stad wordt verdicht is compensatie nodig met groengebieden aan de randen. Maar nu zijn de laatste stukjes groen van Den Haag in het geding. Groen wordt zo steeds zeldzamer. Wat is de natuurwaarde van dit groen. Dat moet op zijn minst worden onderzocht: er is dus er niet voor niets de motie bij de vorige raadsvergadering om de natuurwaarde te onderzoeken. En te herstellen. We lezen dat Den Haag kampt met een tekort aan bedrijfsruimte in de stad en in de regio. Nu wil de gemeente Den Haag zowel de locaties Westvlietweg als de GAVI kavel revitaliseren en verdichten (met uitzondering van de tramremise op de GAVI kavel). Zeer recent heeft het college hierover een ‘Bestuursovereenkomst Binckhorst’ gesloten met de provincie Zuid Holland.